In deze privacyverklaring staat beschreven op welke manier persoonsgegevens via deze website worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen worden en voor welke doelen deze gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring kan ten aller tijde gewijzigd worden door, bijvoorbeeld, wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 03 Maart 2020

Heeft u vragen of opmerkingen over de inhoud van deze verklaring, dan kunt u altijd contact opnemen via het contactformulier op deze website of door een e-mail te sturen naar [email protected]

CONTACTGEGEGEVENS

SPROET & SPROUT
Lammermarkt 57B
2312 CM Leiden
The Netherlands
[email protected]

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens die via deze website worden verzameld, worden verwerkt ten behoeve van de voldoende doelen:

 • Om een overeenkomst met u aan te gaan;
 • Om een account op onze website aan te maken;
 • Om producten te kunnen bestellen, af te rekenen en door ons te laten verzenden;
 • Het versturen van uitnodigingen en nieuwsbrieven.

Hiervoor worden via deze website mogelijk en nooit andere gegevens dan de volgende door ons gevraagd en verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adres + huisnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Postcode & Woonplaats
 • Land
 • IP-adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • BTW-nummer
 • KvK-nummer

Bijzondere / Gevoelige gegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected] dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde gegevensverwerking

SPROET & SPROUT neemt  geen geautomatiseerde beslissingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens SPROET & SPROUT van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

Waarom worden deze gegevens verzameld?

 • Het bestellen en verzenden van producten uit onze webwinkel
 • Het afhandelen van uw betaling, versturen van offertes en facturen;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • De informatie op onze website af te stemmen op haar bezoekers;
 • Advertenties af te stemmen op uw bezoek aan deze of andere websites.

Wie heeft toegang tot deze gegevens?

SPROET & SPROUT maakt gebruik van diensten van derden. Hierdoor hebben deze partijen hebben toegang tot onze website, server of verzamelde persoonsgegevens. Ter bescherming van uw gegevens, heeft SPROET & SPROUT met elk van de volgende partijen een verwerkersovereenkomst afgesloten.

 • Google (Bezoekersstatistieken)
 • com (Nieuwsbrief)
 • nl (Webhosting)
 • nl (Onderhoud Website)
 • DoubleClick (Google Marketing)

Periode waarin uw gegevens worden bewaard:

 • Nieuwsbrief: zolang u ingeschreven staat op onze nieuwsbrief
 • Google: maximaal 26 maanden
 • DoubleClick: maximimaal 50 maanden
 • Social Media (Facebook, twitter): maximaal 2 jaar.

Uw rechten

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. U kan ons hiervoor contacteren via de contactpagina van deze website of via het e-mailadres dat u bovenaan deze privacy verklaring vindt Let op: om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door SPROET & SPROUT. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. U kunt op elk gewenst moment de toestemming voor het bewaren of verwerken van uw gegevens intrekken.

Weigeren verstrekken gegevens

SPROET & SPROUT verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van SPROET & SPROUT via e-mail. Uw gegevens zullen hierbij nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan SPROET & SPROUT de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met SPROET & SPROUT met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

Cookies

SPROET & SPROUT gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Meer informatie over welke cookies door wie worden geplaatst, vindt u in onze cookieverklaring.

Autoriteit Persoonsgegevens

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via [email protected]. U heeft daarnaast altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de instantie die toezicht houdt op correcte naleving van de Algemene Verordening Persoonsgegevens. www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

close

MIJN WINKELMANDJE

0 producten

Je winkelwagen is momenteel leeg.

Terug naar winkel

€ 0